Бібліотека закладу вищої освіти: виклики сьогодення.

Автор(и)

  • В. С. Білоус

Анотація

Освітні стандарти нового покоління, реформування вищої школи, розвиток інформаційно-комунікативних технологій, інтеграція національних систем науки і освіти у світовий інформаційний простір передбачають модернізацію бібліотечного сервісу, зумовлюють істотне переосмислення традиційних уявлень про місце і роль бібліотеки, необхідність зміщення акцентів у функціонуванні книгозбірні, призводять до суттєвих змін та активізації її діяльності. Бібліотеки мають потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на дотримання європейських цінностей, інтеграцію України в європейську спільноту, виступають гарантами доступу до інформації, знань, культурного надбання.

Посилання

Білоус В. С. Електронна бібліотека вищого навчального закладу як середовище швидкого доступу до інформації. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: зб. матеріалів Республікан. наук.-практ. Інтернет-конференції. Вінниця, 2010. С. 29–39.

Білоус В. С., Лазаренко Н. І., Коломієць А. М. Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Серія «Педагогічні науки» : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» (м. Полтава, 13–14 березня 2017 р.). Полтава, 2017. Т. 19. С. 60–67.

Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади. Вісник Книжкової палати. 2017. № 11. С. 15–19.

Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень. Вища школа. 2014. № 4 (118). С. 7–26. URL : http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2416 (Дата звернення 30.04.2018). Назва з екрану.

Копанєва В. О. Наукометрія у вищому навчальному закладі. Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи Наукова бібліотека ХНУРЕ з 6 по 10 червня 2017 року. URL : http://lib.nure.ua/conf/category. (Дата звернення: 30.07.2017). Назва з екрану.

Мар'їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі. Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8–12.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2015 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. (Дата звернення: 10.05.2018). Назва з екрану.

Сербін О., Ярошенко Т. Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти. Вісник Книжкової палати. 2016. № 8. С. 12–15. 9. Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу. Вісник Книжкової палати. 2017. № 1. С. 26–28.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Бібліотечна справа"