Прикладні аспекти сучасної психодіагностики

Автор(и)

  • Я. Д. Цігельман Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Психодіагностика як наука є галуззю психології, що розробляє принципи, шляхи та прийоми розпізнавання, оцінки та виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості. До її структури входять загальна теорія психологічного виміру та окремі теорії та методики, виміру властивостей і поведінки особистості.

Посилання

Основи психодіагностики : Опорний конспект лекцій до курсу для студ. 2 курсу напряму «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. : А. М. Большакова. Х., 2012. 57 с.

Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Слово, 2003. 192 с.

Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. Психодіагностика: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Філологія»