Температурний оптимум дії ферментного препарату «Laccase from Trametes versicolor».

Автор(и)

  • Я. С. Конкіна
  • Ю. О. Лесишина
  • О. С. Цяпало
  • О. М. Шендрик

Анотація

Лакказа (КФ 1.10.3.2, п-дифенол: кисень оксидоредуктаза) входить до складу лігнолітичного ферментного комплексу дереворуйнуючих грибів. Особливі каталітичні властивості і широка субстратна специфічність лаккази зумовлюють її застосування у різноманітних біотехнологічних процесах. На сьогоднішній день промисловість випускає комерційні препарати лаккази різного ступеню очищення та концентрування, що в свою чергу може відображатись у відмінностях фізико-хімічних властивостей ферменту (його рН-оптимуму, термолабільності, термостабільності тощо).

Мета даної роботи полягала у визначенні температурного оптимуму дії комерційного ферментного препарату «Laccase from Trametes versicolor» (фірми «Sigma», Німеччина).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Хімічні науки»